DORADZTWO FINANSOWE

Doradztwo finansowe i świadczone usługi doradcze

W ramach kompleksowej obsługi naszych klientów, oferujemy również doradztwo finansowe dla małych lokalnych, jak i większych podmiotów zainteresowanych pozyskaniem finansowania na rozwój swojej działalności. Na zlecenie klienta opracowujemy wnioski o dofinansowanie, wykonamy biznes plan oraz zaprognozujemy wynik spółki.


Świadczone usługi obejmują:

  • Analizy finansowe przedsięwzięć i firm

  • Analiza opłacalności możliwych źródeł finansowania

  • Opracowywanie biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych

  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji składającej się na wniosek kredytowy

  • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE

  • Rozliczanie i sprawozdawczość dotycząca wykorzystania środków pozyskanych z UE

  • Zeznania/oświadczenia majątkowe

  • Porady podatkowe