Obsługa kadrowo - płacowa

CONTAB Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę problematyki kadrowo-płacowej, obejmującą założenie i prowadzenie akt osobowych, przygotowanie pełnej dokumentacji pracowniczej z naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń włącznie.

Całość prac prowadzona jest w oparciu o nowoczesne narzędzie informatyczne COMARCH ERP Optima.

Możemy prowadzić również obsługę wycinkowo, tylko w wybranym zakresie, możemy też, w oparciu o prowadzona u klienta listę płac i ewidencję kadrową, przejąć tylko wyniki obliczeń do księgowania.

Szanujemy decyzję kontrahenta i wykazujemy dużą elastyczność.


Standardowy zakres obsługi kadrowo-płacowej: 

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej pracowników
  • Przygotowywanie umów-zlecenia i umów o dzieło
  • Naliczanie wynagrodzeń pracowników
  • Prowadzenie dokumentacji ZUS (w razie potrzeby również KRUS) w zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia i rozliczania składek ubezpieczeniowych
  • W zależności od skali firmy przygotowanie projektów (do akceptacji szefa firmy) innej dokumentacji np. regulaminów pracy, wynagrodzeń i innych
  • W zależności od skali firmy, skali problemu i potrzeb, reprezentowanie pracodawcy w negocjacjach z załogą.