USŁUGI RACHUNKOWE

Biuro Rachunkowe CONTAB sp. z o.o. oferuje profesjonalną obsługę rachunkową dużych, średnich i małych firm tj. osób fizycznych, spółek cywilnych, osobowych, partnerskich, kapitałowych i komandytowych. Spółka w obecnym kształcie została zarejestrowana stosunkowo niedawno ale osoby, które ją tworzą od wielu lat oferują swoje usługi w obszarze księgowości, kierując się najwyższymi standardami zawodowymi. Naszą dewizą jest doświadczenie, rzetelność, wysokie kwalifikacje i duże kompetencje.

 

Świadczone usługi rachunkowe to:

 • Rejestracja podmiotu gospodarczego/zakładanie spółki

 • Reprezentowanie podmiotu przed Urzędami Skarbowymi, Celnymi, KRS, ZUS, KRUS i innymi 

 • Usługi księgowe (pełne księgi rachunkowe, księgę przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa)

 • Prowadzenie dodatkowych rejestrów i ewidencji (środki trwałe i amortyzacja, wyposażenie, materiały, towary, delegacje, przebiegi pojazdów

 • Sporządzanie dokumentacji podatkowej i rozliczeniowej z organami podatkowymi i ZUS (w razie potrzeby również KRUS)

 • Sporządzanie informacji i sprawozdań do banków, GUS i in

 • Sporządzanie raportów zarządczych wg wymagań klienta na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych wg polskich sprawozdań finansowych lub wg MSR/MSSF

 • Przy strukturze wielooddziałowej i w grupach kapitałowych również skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej kadrowo-płacowej

 • Przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło.

 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń

 • Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS

 • W zależności od skali firmy tworzenie dokumentacji korporacyjnej (polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, polityka cen transferowych, instrukcje: inwentaryzacyjna, magazynowa, kasowa i inne)

 

Zapraszamy do współpracy.